CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐẾN VỚI BLOG HOANGDIEUBAXUYENAUSTRALIA.KÍNH CHÚC TẤT CẢ VẠN SỰ NHƯ Ý. DỒI DÀO SỨC KHỎE,THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.

Saturday, August 23, 2014

Mai tôi chết cờ vàng xin phủ kín

Mai tôi chết cờ vàng xin phủ kín
Chiến trường xưa vẫn nung chí đời trai
Thân lưu vong uất ức suốt năm dài
Hơn nửa đời vẫn mang đầy khí phách.
Nhớ chiến hữu: mày, tao, giờ xa cách
Đứa ra đi cờ phủ giữa chiến bào
Đứa gãy cánh, không ai tìm thấy xác
Tôi còn sống nhưng nghe lòng tan nát.
Chí tung hoành nghe mặn đắng tâm can
Thân nam nhi thất thế phải tan hàng
Lòng hậm hực mang danh là bỏ chạy!
Không, tôi không phải là người chiến bại.
Cờ vàng xưa vẫn mãi mãi trong tôi
Dù tháng năm nơi xứ lạ quê người
Màu vàng đó, vẫn là màu vàng đó
Không nhạt phai, cũng không đổi sang hồng.
Tôi,
người lính,
dù đến chết,
vẫn là người lính,
của Việt Nam Cộng Hòa.
Sống tha hương nơi xứ người,
nhưng không bao giờ thay đổi màu…
Mai tôi chết cờ vàng xin phủ kín.
Lạc Long Huỳnh Quốc Phú.