CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐẾN VỚI BLOG HOANGDIEUBAXUYENAUSTRALIA.KÍNH CHÚC TẤT CẢ VẠN SỰ NHƯ Ý. DỒI DÀO SỨC KHỎE,THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.

Friday, August 29, 2014

Bi khúc tháng Tám


Trời Trung Đông: 
quân cuồng tín cắt đầu sự thật, 
đất quê hương:
cường quyền thắt cổ tự do,
chốn công đường: kẽm gai bốn bề phong tỏa
người vây người, mù mịt sai nha!!!

Xưa cha ông, ...
thân gánh nặng nợ nước tình nhà
nên giữ yên quê hương một cõi
dẫu tiền sông, biển núi
ngôi Vương đất Bắc giặc cho không, chẳng đổi
thà rụng đầu nhất định làm quỷ nước Nam!

Nay lũ ngươi,
sao nay hèn với quân thù, ác với anh em
vu tội, giam cầm, ngăn đường, bịt miệng
bỏ con dân bị khảo tra trong tay cướp biển
xua tay chân bắt bớ, đánh đập dân lành
cúc cung bán biển, đất vui kiếp hàng thần 
phủ phục trước mười sáu chữ vàng ru ngủ …

giòng sử Việt nghìn thu soi kim cổ
tỉnh đi thôi. Giành lại đất quê hương
mất quê hương là mất cả cội nguồn
mất đất nước ta chẳng gì đáng sống
….
tỉnh dậy đi, ta vốn giống Lạc Hồng
nghìn năm đứng thẳng lưng lấy máu xương giữ
nước
với giặc cướp chẳng phải quỳ mà xin được
nắm tay nhau, giặc chắc sẽ bại vong!

anh em ta máu đỏ một giòng
quyết giữ lấy non sông nước Việt!

25 tháng 8/2014, 
ngày tù giam anh em chống giặc bắc phương!
phan anh dũng